Чавдар Атанасов ДОБРЕВ


 
р. 21 август 1933 г. в Ямбол. Разведен, има син и дъщеря. Гимназия в Ямбол 1951 г. Завършил е университета "Йотвьош Лоранд" в Будапеща, Унгария 1955 г. Доктор по изкуствознание 1963 г. Театровед. Научен сътрудник в Българска академия на науките 1963 г., старши научен сътрудник I степен . Член на БСП от 1959 г. Член на Висшия съвет на БСП. Депутат от София в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица). Публикации: "Лирична драма", "Реализмът на Вахтангов", "Забранените плодове на познанието". Награди: орден "Кирил и Методий" I степен. Хоби: въдичарство.