Димитър Кирилов ДИМИТРОВ


 
р. 19 април 1956 г. в Чепеларе, Пловдивска област. Женен, има син. Гимназия в Чепеларе. Завършил е Университета за национално и световно стопанство 1979 г. Специалист в Комитета по единна система за социална информация 1979-83 г. Главен специалист в Българска народна банка 1983-87 г. Директор на дирекция в Строителна банка 1987-90 г. Заместник-председател на Строителна банка 1990-92 г. Председател на Строителна банка 1992-93 г. Изпълнителен директор на Обединена българска банка 1993-95 г. Член на Надзорния съвет на ОББ до 1996 г. Заместник-министър на икономическото развитие от 1995-96 г. Подуправител на Българска народна банка от май 1996 г. Хоби: спорт.