Иванка Георгиева ДИЛОВСКА 


 
р. 28 юни, 1950 г. Омъжена. Завършила е Университета за национално и световно стопанство 1973. Икономист в "Енергопроект"-София 1973-93 г. Началник отдел "Макроикономически цени" в Комитета по енергетика" 1993-96 г. Заместник-министър на енергетиката и енергийните ресурси юни 1996 - февруари 1997 г.