Любомир Петров ДАЧЕВ


 
р. 5 януари 1935 г. в София. Женен, има дъщеря. Гимназия в София 1953 г. Завършил е Технически университет-София 1959 г. Доктор на техническите науки 1968 г. Научен сътрудник и старши научен сътрудник II степен, завеждащ секция "Автоматизация" в Института по текстилна промишленост 1959-74 г. Началник отдел, директор и заместник-председател в Комитета по наука и технически прогрес 1974-85 г. Заместник-председател на Държавния комитет за изследвания и технологии 1986-87 г. Началник управление в Министерство на икономиката и планирането 1987-89 г. Член на Конфедерацията на независимите синдикати. Член на БСП. Заместник-министър на индустрията и технологиите 1989-91 г. Заместник-председател на Комитета по стандартизация, сертификация и метрология 1991-92 г. Директор на кантора в "Металургимпекс" 1992-95 г. Заместник-министър на образованието, науката и технологиите 1995-юни 1996 г. Министър на промишлеността юни 1996 - февруари 1997  г. Награди: ордени "Кирил и Методий" I степен 1978 г.; "Червено знаме" 1985 г.; "Заслуги за Полската народна република" 1985 г.