Милчо Христов ДИМИТРОВ 


 
р. 13 февруари 1960 г. в село Рибарица, община Тетевен, Ловешка област. Гимназия в Тетевен. Завършил е специалност "Аграрикономика" в Университета за национално и световно стопанство 1985 г. Научен сътрудник в Центъра по планиране към Държавната планова комисия 1985-91 г. Работи в Министерство на труда и социалните грижи от октомври 1991 г. Занимавал се е с анализи на пазара на труда. Заместник ръководител на Националната служба по заетостта 1993-95 г. Ръководител на Националната служба по заетостта. Заместник-министър на труда и социалните грижи от февруари 1995 г.