Николай Кирилов ДОБРЕВ


 
р. 19 октомври 1947 г. в Гоце Делчев, Софийска област. Женен, има син и дъщеря. Гимназия в Гоце Делчев 1965 г. Завършил е Минно-геоложки университет-София 1972 г. и Академията за обществени науки-Москва 1990 г. Научен сътрудник в Минно-геоложкия университет 1972-73 г. Секретар и първи секретар на Окръжния комитет на ДКМС-Благоевград 1973-79 г. Секретар на Централния комитет на ДКМС 1979-85 г. Секретар на Коларовски Районен комитет на БКП-София 1985-87 г. Председател на Изпълнителния комитет (кмет) на община "Надежда"-София 1987-90 г. Заместник-председател на Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт. Бил е член на Военните съвети на гранични и вътрешни войски. Член на БСП от 1969 г. Ръководител направление във Висшия съвет на БСП 1990-91 г. Член на Изпълнителното бюро на ВС на БСП от 1994 г. Председател на Комисията по вътрешнопартийните въпроси при ВС на БСП 1994-май 1996 г. заместник-ръководител на предизборния център на БСП от февруари 1997 г. Общински съветник в София 1972-73 г. Окръжен съветник в Благоевград 1977-79 г. Районен съветник в София 1986-88 г. Общински съветник в София 1988-90 г. Депутат от София в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Депутат от София-окръг в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица) 1995-май 1996 г. Министър на вътрешните работи май 1996 - февруари 1997  г. Номиниран за министър-председател от ПГДЛ януари 1997 г., но се отказва от мандата. Награди: орден "Червено знаме на труда" 1980 и 1987 г. Хоби: филателия.