Петър Владимиров ДИМИТРОВ 


 
р. 27 януари 1949 г. Има висше икономическо образование. Доктор на икономическите науки Доцент в Икономически университет-Варна. Заместник-ректор на Икономически университет-Варна. Директор на Висшата школа за мениджъри при Икономически университет-Варна. Член на Висшия съвет на БСП от 1990 г. Председател на Общинския съвет на БСП-Варна от февруари 1996 г. Депутат от Варна в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).