Радостин Иванов ДИМИТРОВ 


р. 1 март 1953 г. в село Белодол, община Поморие, Бургаска област. Женен, има две дъщери. Строителен техникум в Бургас 1971 г. Специалност "Строително инженерство" в Университета за архитектура, строителство и геодезия 1978 г. Технически ръководител в "Трансстрой"-Бургас 1978-82 г. Организационен работник 1982-86 г. Директор на Проектантска организация-Бургас 1986-87 г. Член на БСП от 1977 г. Заместник-председател на Окръжния народен съвет-Бургас 1987 г. Председател на комисия в Областния народен съвет-Бургас 1987-90 г. Общински съветник в Бургас 1991-95 г. Началник управление в Областната администрация-Бургас 1991-94 г. Депутат от Бургас в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица) 1995 г. Областен управител на Бургаска област февруари 1995 - февруари 1997 г. Хоби: туризъм.