Станислав ДИМИТРОВ


 Заместник-министър на промишлеността юли 1996 - февруари 1997 г.