Георги Петров ФАЙТОНДЖИЕВ 


 
р. 10 май 1947 г. в Дупница, Софийска област. Женен, има син и  дъщеря. Механотехникум в Дупница 1966 г. Завършил е специалност "Водопровод и канализация" във Университета за архитектура, строителство и геология 1972 г. Проектант, ръководител група и началник отдел в "Водоканалпроект" 7 години. Началник на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води към фирма "ВиК" 9 години. Член на Научно-техническия съюз по водно дело. Председател на Управителния съвет на общинска фирма "ВиК"-София от февруари 1996 г. Член на Българска партия либерали от 1990 г. Общински съветник в София 1991-95 г. Председател на Националния съвет по водите към Министерски съвет от 1995 г. Има публикации в областта на експлоатацията на ВиК системи.