Иван Асенов ФИЛИПОВ


 
р. 4 април 1951 г. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Автоматика и телемеханика" в Технически университет - София. Следдипломна квалификация по приложна математика. Главен секретар и заместник-министър на околната среда 1991-92 г. Директор на "Програма ФАР" в МОС 1993 - февруари 1997 г. Министър на околната среда от февруари 1997 г.