Александър Иванов ГЕРЧЕВ 


 
р. 5 февруари 1930 г. в Етрополе, Софийска област. Женен, има две деца. Висше медицинско образование. Доктор на медицинските науки. Професор, член-кореспондент на Българска академия на науките. Създател на Републиканския център по ендопротезиране на големите стави. Ръководител на Клиниката по ортопедия и травматология в експерименталната клинична болница в Етрополе. Депутат от София-окръг в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).