Борислав Живков ГЕОРГИЕВ


 
Бил е завеждащ БУЛПРО в Българска търговско-промишлена палата. Главен експерт в управление "Външнотърговски режим" на Министерство на търговията. Заместник-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество февруари 1995 - февруари 1997 г.