Димитър ГРИВЕКОВ 


 
р. 1946 г. Женен, има дъщеря и син. Завършил е Лесотехнически университет. Доктор на икономическите науки. Старши научен сътрудник II степен в Научноизследователския институт по цените до 1988 г. Експерт в управление "Ценова политика" на Министерство на икономиката и планирането 1988-90 г. Директор на Националния изследователски институт по цените 1990 г. Заместник-председател на Националната комисия по цените 1991-93 г. Частен консултант 1993-94 г. Председател на Борда на директорите на "Нефтохим" АД 1995 - февруари 1997 г. Председател на Националната комисия по цените от октомври 1994 г.