Иван Петров ГАДЖЕВ 


 
р. 20 март 1937 г. в село Петково, община Смолян, Пловдивска област. Женен, има две дъщери. Строителен техникум в Стара Загора 1956 г. Завършил е Университета за архитектура, строителство и геодезия 1965 г. Специализирал е в Прага, 1970 г.; Варшава 1973 г.; Украйна 1980 г. Помощник технически ръководител, технически ръководител, групов технически ръководител и заместник-директор в "Хидрострой" 1965-83 г. Заместник-генерален директор на фирма "Метрополитен" 1983-95 г. Член на Конфедерация на независимите синдикати в България. Член на БСП. Член на Общинския съвет на БСП-район "Люлин"-София 1992-94 г. Общински съветник от БСП в София 1991-95 г. Заместник-председател на Комисията по транспорта в Столичния общински съвет 1991-95 г. Заместник-министър на териториалното развитие и строителството 1995 - февруари 1997 г. Публикации:: "Технология на шрицовите стени" 1978 г.; "Метростроителство" 1980 г. Награди: орден "Червено знаме на труда" 1970 г.; "Почетен гражданин на София" I степен 1982 г. Хоби: класическа музика.