Иван Запрянов ГЛУШКОВ 


 
р. 17 януари 1937 г. в София. Женен, има син. Гимназия в София 1954 г. Завършил е Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1961 г. Гимназиален учител в Перник 1961 г. Икономист и преводач в "Машиноимпорт" и "Интерпред" 1963-70 г. Журналист във вестник "Земеделско знаме" 1970-91 г. Чл. на Постоянното присъствие на БЗНС и на БЗНС-единен 1990-91 г. Член-основател и председател на Християн-аграрната партия от 1992 г. Депутат от Враца в 7 Велико народно събрание (Парламентарна група на БЗНС). Заместник-председател на 7 ВНС. Депутат от София в 37 Народно събрание (ПГ на СДС). Заместник-председател на ПГ на СДС в 37 НС. Член на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз. Хоби: книги; спорт.