Иван Тодоров ГРИГОРОВ 


 
р. 6 януари 1945 г. в София. Женен, има двама сина. Гимназия в София 1962 г. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1968 г. Стажант-съдия в Софийски градски съд. Адвокат в София и лектор в Централния съвет на адвокатурата от 1971 г. Безпартиен. Член на Висшия съдебен съвет и негов говорител. Председател на Върховния съд март 1992 - октомври 1994 г. Съдия в Конституционния съд от септември 1994 г. Избран от квотата на Върховния съд. Има публикации в областта на наказателно-процесуални въпроси.