Николай Андреев ГРИГОРОВ 


 
р. 21 февруари 1934 г. във Варна. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Строителна икономика" в Икономически университет-Варна 1957 г. Специализирал е в Полша и Франция. Доктор на икономическите науки 1966 г. Старши научен сътрудник от 1975 г. Икономист в Проектантска организация-Варна 1957-67 г. Работи в Института за териториално планиране в София от 1968 г.  Директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика от 1993 г. Заместник-министър на териториалното развитие и строителството март 1995 - 1996 г. Първи заместник-министър на териториалното развитие и строителството 1996 - февруари 1997 г.