Румен Василев ГЕЧЕВ 


 
р. 4 октомври 1956 г. в Червен бряг, Ловешка област. Женен, има двама сина. Гимназия в София. Завършил е специалност "Политикономия" в Университета за национално и световно стопанство 1980 г. Специализирал е в Илинойския държавен университет, САЩ 1987-88 г., в Лондон и в Тъксън, Аризона, САЩ 1993 г. Доктор на икономическите науки 1989 г. Доцент и декан в Университета за национално и световно стопанство 1984-95 г. Заместник-директор на Бизнесшколата в УНСС 1989-93 г. Гостуващ преподавател в Илинойския държавен университет, САЩ 1991-92 г. Член на Управителния съвет на "Микропроцесорни системи"-Правец 1988-91 г. Президент на фирма "Орфей" 1990-93 г. Президент на консултантска фирма 1993-95 г. Председател на Комисията по устойчиво развитие при Организацията на обединените нации от 1996 г. Член на БСП. Депутат от Плевен в 37 Народно събрание 1995 г. (Парламентарна група на демократичната левица). Заместник министър-председател и министър на икономическото развитие януари 1995 - февруари 1997 г. Председател на Съвета на директорите на Банковата консолидационна компания октомври 1996 - февруари 1997 г. Публикации: над 40 научни статии по макроикономическа политика, проблеми на прехода и международен маркетинг. Хоби: радиолюбителство.