Светослав Велиславов ГАВРИЙСКИ 


 
р. 18 декември 1948 г. в Свищов, Ловешка област. Неженен. Завършил е специалност "Икономика на външната търговия" в Университета за национално и световно стопанство 1972 г. Безпартиен. Експерт, главен експерт и началник отдел в Министерство на финансите 1972-92 г. Заместник-министър на финансите декември 1992 - февруари 1997 г. Министър на финансите от февруари 1997 г.