Валентин ГРОЗДАНОВ


 
Първи заместник-министър на промишлеността юни 1996 - февруари 1997 г.