Васил Стоянов ГОЦЕВ 


 
р. 21 юли 1929 г. в София. Женен, има дъщеря. Гимназия в София 1947 г. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1951 г. Специализирал е в Института по сравнително право в Торино, Италия 1962-63 г. Адвокат 1953-86 г. и от 1989 г. Доцент в в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1986-89 г. Старши съветник в Съвета по законодателство 1987-89 г. Член на Младежкия съюз на Демократическата партия 1945 г. Член на ДП 1990-94 г. Член на СДС от 1995 г. Член на Секретариата на ДП 1990 г. Член на Централното бюро на ДП 1990-94 г. Заместник-председател на ДП 1990-94 г. Заместник-председател на Националния координационен съвет на СДС 1994 г. Член на Националния изпълнителен съвет на СДС от април 1995 г. Заместник-председател на НИС април 1995 - февруари 1997 г. Депутат от София-окръг в 36 Народното събрание (Парламентарна група на СДС). Депутат от София-окръг в 37 НС (ПГ на СДС). Заместник-председател на Групата на Европейската народна партия в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от април 1996 г. Публикации: "Правни основи на адвокатската защита" 1965 г.; "Адвокатската защита в гражданския процес" 1966 г.; "Деликтна отговорност" 1975 г.; "Гражданско-правна отговорност-непозволени увреждания" 1982 г.; "Имуществени отношения между съпрузите" 1988 г.; "Отговорност на държавата за вреди причинени на гражданите" 1990 г. Награди: ордени "Орден на труда"-златен 1984 г.; "Червено знаме на труда" 1989 г. Хоби: туризъм.