Венцислав Гавраилов ГАВРАИЛОВ 


 
р. 10 март 1948 г. в Русе. Женен, има две деца. Завършил е Московския енергетически институт 1972 г. Работи на различни длъжности в Националния център по метрология 1972-92 г. Бил е главен директор на НЦМ. Заместник-председател на Комитета по стандартизация и метрология 1991-92 г. Работи в частна фирма 1993-95 г. Председател на Комитета за стандартизация и метрология май 1995 - февруари 1997 г. Публикувал е две книги и над 50 научни статии в областта на метрологията.