Енцислав Пейчев ХАРМАНДЖИЕВ


 
р. 10 юли 1957 г. във Вятово, Русенска област. Завършил е Минно-геоложки университет. Специализирал е в Москва. Доктор на икономическите науки. Преподавал е в Академията за обществени науки и социално управление в Русе. Главен асистент по икономикс в Университета за национално и световно стопанство. Председател на Съвета на директорите на "Стомана"-Перник от 1994 г. Председател на Надзорния съвет на "Стопанска банка" от юни 1995 г. Заместник-председател на Междуведомствения съвет по чуждестранни инвестиции. Заместник-министър на икономическото развитие февруари 1995 - февруари 1997 г.