Христо Иванов ХРИСТОВ


 
р. 28 май 1949 г. в Пловдив. Женен, има две деца. Завършил е специалност  "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1975 г. Работил е като юрисконсулт в Окръжен народен съвет-Пловдив и главен юрисконсулт на Районен народен съвет "Димитър Благоев"-Пловдив. Секретар на Изпълнителния комитет на Районен народен съвет. Експерт-юрист в Областния народен съвет-Пловдив. Управител на Застрахователно и презастрахователно дружество "България"-клон Пловдив 1991-94 г. Заместник-председател на Футболен клуб "Локомотив"-Пловдив. Председател на Областния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт-Пловдив. Член на Управителния съвет на Дружеството за дружба с народите на Ирак. Член на БСП. Депутат от Пловдив в 7 Велико народно събрание (Парламентарна група на БСП). Депутат от Пловдив в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица) до април 1995 г. Председател на Комитета за физическо възпитание и спорт април 1995 - февруари 1997 г.