Христоз Добрев ХРИСТОЗОВ


 
р. 19 юли 1938 г. в село Градина, община Първомай, Пловдивска област. Женен. Им висше инженерно образование. Директор на Машинно-тракторна станция в град Хисар, Пловдивска област. Депутат от Пловдив-окръг в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица).