Желязко Иванов ХРИСТОВ


 
р. 13 май 1948 г. в село Рогош, Пловдивска област. Женен, има две деца. Има висше медицинско образование. Работил е като ординатор в Работническа болница-Димитровград. Главен асистент по гръдна и коремна хирургия във Висшия медицински институт-Пловдив. Главен специалист по здравеопазването в Областния народен съвет-Хасково. Безпартиен. Член на Временния изпълнителен комитет на профсъюзите в здравеопазването 1990 г. Завеждащ департамент "Условия на труд и екология" в КНСБ. Заместник-председател на КНСБ от февруари 1990 г. (до 1993 г. на обществени начала).