Йосиф ИЛИЕВ


р. 28 декември 1947 г. в Сопот. Женен, има една дъщеря. Завършил е специалност "Икономика на промишлеността" в Университета за национално и световно стопанство. Специализирал е в Кьолн, Германия. Доктор на икономическите науки 1980 г. Една година работи във Вазовските машиностроителни заводи. Асистент в УНСС, катедра "Икономика на промишлеността. Доцент в УНСС от 1985 г. Член на Академичния съвет на УНСС. Секретар на организацията на БКП в УНСС Заместник-ректор на УНСС 1987 г. Депутат в 7 ВНС (Парламентарна група на БСП). Директор на Центъра по масова приватизация към Министерски съвет февруари-август 1995 г. Съветник в МС 1995-96 г. Председател на Тръжната комисия за провеждане на масовата приватизация от 1996 г. Член на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация от януари 1996 г. Председател на НС на АП от януари 1997 г. Автор на над 150 публикации в областта на организацията и управлението на промишлените предприятия, преструктурирането на икономиката и приватизацията.