Петко ИЛИЕВ Пенев


 
р. 11 юли 1940 г. в село Староселец, община Раднево, Хасковска област. Женен, има син и дъщеря. Минен техникум-Мадан 1971 г. Осъден по политически причини на 20 години затвор,  лежал в затвора 1961-64 г. Зидаромазач в "Софстрой" 1961 г. Снабдител в Промишлено монтажно управление 1965-70 г. Завеждащ смяна в "Горубсо"-Мадан 1972-80 г. Технически ръководител в "Марица-Изток" 1980-90 г. Член на БЗНС "Никола Петков" от 1989 г. Председател на общинското ръководство на БЗНС "Н. Петков"-Раднево 1989-90 г. Председател на окръжното ръководство на БЗНС "Н. Петков"-Ст. Загора 1990-91 г. Член на Управителния съвет на БЗНС-"Н. Петков" и БЗНС от 1990 г. Член на Постоянното присъствие на БЗНС 1992-96 г. Организационен секретар на БЗНС 1993-96 г. Депутат от Стара Загора в 37 Народно събрание (Парламентарна група на народния съюз-БЗНС, ДП). Заместник-председател на Комисията по национална сигурност в 37 НС. Заместник-председател на ПГ на Народния съюз в 37 НС 1994-септември 1996 г.