Боян Борисов КИРОВ


 
р. 3 юни 1951 г. в София. Женен, има две деца. Има висше физическо образование. Доктор на физическите науки. Научен сътрудник в Лабораторията за слънчево-земни въздействия на Българска академия на науките. Член на Висшия съвет на БСП от декември 1996 г. Депутат от Ямбол в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).