Борислав Димитров КИТОВ


 
р. 23 февруари 1954 г. в Пловдив. Женен, има дъщеря. Гимназия в Пловдив 1972 г. Завършила е Висшия медицински институт-Пловдив 1980 г. Специализирал е в Медицинския университет-София 1985 и 1986 г. и неврохирургия в Колмар, Франция 1989-91 г. Доктор на медицинските науки 1984 г. Редовен аспирант 1981 г., ординатор, асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в ВМИ-Пловдив 1981-94 г. Ръководител на катедра "Неврохирургия" в ВМИ-Пловдив от 1994 г.  Член на Български лекарски съюз от 1991 г. Член-кореспондент на Френското дружество на неврохирурзите. Член на БЗНС от 1987 г. Член на общинското ръководство на БЗНС-Пловдив от 1991 г. Заместник-председател на общинското настоятелство на БЗНС 1992-93 г. Член на Управителния съвет на БЗНС-единен 1991-92 г. Член на Постоянното присъствие на БЗНС от 1993 г. Хоби: изобразително изкуство.