Чавдар Йорданов КЮРАНОВ


 
р. 16 май 1921 г. в София. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Научен сътрудник в Икономическия институт при Българска академия на науките 1956-65 г. Международен служител в Женева 1965-71 г. Старши съветник в Държавния съвет 1971-82 г. Работи в Централния комитет на БКП 1982-84 г. Завеждащ секция "Социология на труда" в Института по социология към БАН 1971-88 г. Професор-доктор на философските науки. Преподавател по социология в СУ "Св. Климент Охридски". Заместник-председател на Международния съвет по социални науки към ЮНЕСКО. Член на Клуба за гласност и преустройство 1988-89 г. Член на БСП от 1948 г. Изключен 1988 г. и възстановен 1989 г. Член на Висшия съвет на БСП от 1990 г. Заместник-председател на Висшия съвет на БСП 1990-91 г. Председател на Обединението за социална демокрация (идейно течение в БСП). Депутат от Варна в 7 Велико народно събрание (Парламентарна група на БСП). Заместник-председател на Комисията по демографските проблеми в 7 ВНС. Депутат от Бургас в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Депутат от Бургас в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица).