Димитър Иванов КОСТОВ


 
р. 22 септември 1957 г. във Видин. Женен, има син и дъщеря. Гимназия в София 1975 г. Завършил е университета за национално и световно стопанство 1981 г. Специализирал е в Болдър, Колорадо; Принстън, Ню Джърси, САЩ 1992 г. Специалист и началник управление в Държавната планова комисия и Министерство на икономиката и планирането 1981-90 г. Член на Пленарния съвет на Българска народна банка. Заместник-министър на финансите 1990-91 г. Първи заместник-министър на финансите 1993-94 г. Министър на финансите от януари 1995 г.