Дончо Дончев КОНАКЧИЕВ


 
р. 17 март 1943 г. в село Косово, община Асеновград, Пловдивска област. Женен, има две дъщери. Техникум по електротехника в София 1962 г. Завършил е Софийски университет "Св. Климент Охридски"  1967 г. и висши икономически курсове в Москва 1986 г. Специализирал е в Тбилиси 1969 г., Новоросийск 1973 г.; Москва 1989 г. Доктор на архитектурните науки 1977 г. Специалист в ИРТП 1967-70 г. Главен асистент в Института за социално управление 1971-72 г. Директор на дирекция в Научно-изследователски и проектантски институт за териториално устройство 1973-74 г. Началник отдел в Държавния комитет за планиране и Министерство на икономиката и планирането 1975-90 г. Старши научен сътрудник II степен. 1987 г. Главен директор в Министерство на икономиката и планирането 1990-91 г. Член на БСП от 1969 г. Член на Висшия съвет на БСП 1990-96 г. Член на Председателството и Изпълнителното бюро на ВС на БСП 1990-96 г. Заместник-председател на ВС на БСП 1994-96 г. Депутат от София в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Заместник-председател на Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление в 36 НС. Депутат от Велико Търново в 37 НС 1995 г. (Парламентарна група на демократичната левица). Заместник министър-председател и министър на териториалното развитие и строителството януари 1995 - февруари 1997 г. Награди: "Орден на труда"-златен 1983 г.