Фидел Николов КОСЕВ


 
р. 23 май 1961 г. в София. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Социално-икономическо планиране" в Университета за национално и световно стопанство. Член на Висшия съвет на БСП. Депутат от Добрич в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Заместник-председател на Комисията по младежта, спорта и туризма в 36 Народно събрание. Депутат от Велико Търново в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Напуска ПГДЛ януари 1996 г.