Георги КОНСТАНТИНОВ Христов


 
р. 20 декември 1943 г. в Плевен. Женен, има син. Гимназия в Плевен 1961 г. Завършил е специалност "Българска филология" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1967 г. Писател. Редактор в Българска национална телевизия 1967-70 г. Редактор във вестник "Пулс" 1970-72 г. Заместник-главен редактор на вестник "Народна младеж" 1972-73 г. Главен редактор на списание "Родна реч" 1973-84 г. Главен редактор на списание "Пламък" 1983-94 г. Член на Изпълнителното бюро на Съюза на българските писатели 1988 г. и от 1994 г. Член на БСП. Депутат от Плевен в 7 Велико народно събрание (Парламентарна група на БСП). Заместник-министър на културата 1995 - февруари 1997 г. Публикации: "Една усмивка ми е столица" 1967 г.; "Неграмотно сърце" 1978 г.; "Туфо рижия пират" I-III 1974-95 г.; "Общителен самотник" 1982 г.; "Слончето Румпи-румп" 1989 г.; "Обичам те дотук" 1993 г.; "Тук, на. изток от рая" 1995 г. Награди: орден "Кирил и Методий" I степен 1985 г.; заслужил деятел на културата 1987 г.