Милчо КОСТОВ


 
р. 1923 г. в София. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Доктор на юридическите науки по търговско право 1949 г. Научен сътрудник и старши научен сътрудник по финансово право в Института за правни науки при Българска академия на науките. Нещатен сътрудник на президента 1990-91 г. Съдия в Конституционния съд от 1991 г. Назначен от квотата на президента. Публикации: осем монографии.