Минчо Боев КОРАЛСКИ


 
р. 5 септември 1951 г. в София. Женен, има три деца. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1978 г. Финансов ревизор в Държавно обществено осигуряване от 1980 г. Специалист, главен специалист и председател на ДОО. Специалист по социално и трудово законодателство. Има 12 години стаж в областта на социалното осигуряване и трудовите отношения. Заместник-председател на Комисията по труда и социалното осигуряване и заместник-министър на труда и социалните грижи 1990-92 г. Член на Бюрото на Международната федерация по социално осигуряване. Главен експерт и секретар на Съюза за стопанска инициатива на гражданите и негов представител в Националния съвет за тристранно сътрудничество 1992-94 г. Безпартиен. Депутат от Разград в 37 Народно събрание (ПГДЛ) 1995 г. Министър на труда и социалните грижи януари 1995 -  февруари 1997 г.