Никола Петров КОЙЧЕВ


 
р. 4 януари 1944 г. в Белоградчик, област Монтана. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Технология на машиностроенето" в Технически университет-София. Доктор на икономическите науки. Главен секретар в Министерство на икономиката и планирането и в Министерство на труда и социалните грижи. Председател на Градския съвет на БСП в София от май 1996 г. Член на Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП от 1994 г. Ръководител на Комисията по социално-икономически въпроси но БСП. Заместник-ръководител на Предизборния център на БСП от февруари 1997 г. Депутат от Видин в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Заместник-председател на Комисията по труда и социалното осигуряване в 36 НС. Депутат от Видин в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Председател на Комисията по труда, социалните грижи и демографските проблеми в 37 НС 1995 г. Председател на Икономическата комисия в 37 НС от януари 1996 г.