Симеон КАЛАЙДЖИЕВ


 
р. 13 юни 1929 г. в село Ястребино, Русенска област. Женен, има една дъщеря. Завършил е Санктпетербургския университет по минно дело 1953 г. Доктор на геологическите науки 1984 г. Работил е на различни длъжности в Комитета по геология и минерални ресурси 1953-91 г. От 1991 г. е пенсионер. Хоноруван преподавател. Председател на Комитета по геология и минерални ресурси май 1995 - февруари 1997 г.