Валентин Стефанов КОРКИНОВ


 
р. 28 април 1953 г. в София. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Автоматизация на производството" в Технически университет-София 1975 г. Има следдипломна квалификация по приложна математика 1975-77 г. Доктор на техническите науки 1982 г. Научен сътрудник I и II степен в Националния учебен център по информатика и в Българска академия на науките 1982-88 г. Работил е като инженер в Технически университет-София, главен асистент в Националния учебен център по информатика. Експерт по компютъризирани електронни системи, управленски системи и административна дейност в обществени организации и държавни учреждения. Началник отдел "Информационен" на Народното събрание 1990-91 г. Завеждащ компютърен център по предпечатна подготовка, експерт по реклама и информационна дейност в "Консулттрейд". Съветник в Асоциацията на българските търговци. Главен секретар на Българската асоциация по информационна индустрия. Експерт към Централната избирателна комисия 1990-92 г. Член на ЦИК за избиране на 37 Народно събрание 1994 г. Член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация декември 1996 - февруари 1997 г. Главен секретар  на Министерския съвет януари 1995 - февруари 1997 г.