Владимир КЪРПАЧЕВ


 
р. 1939 г. Английска езикова гимназия. Има висше икономическо образование. Работи в системата на външната търговия от 1979 г. Бил е представител на "Техноекспорт" в Индия, началник отдел "Северна Африка, Близък изток и Иран" в Министерство на търговията и външно-икономическото сътрудничество май-октомври 1995 г. Заместник-министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество от октомври 1995 г.