Захари Тодоров КАРАМФИЛОВ


 
р. 26 май 1935 г. в Каварна, Варненска област. Женен, има син. Търговска гимназия във Варна 1953 г. Завършил е Университет за национално и световно стопанство 1958 г. Специализирал е в Лондон 1974 г., Париж 1978 г., Санкт Петербург 1980 г. Доктор на икономическите науки 1964 г. и 1984 г. Инструктор в "Септември"-Варна 1958-60 г. Аспирант в Икономически университет-Варна 1960-63 г. Научен сътрудник в Научния и проекто-изследователски институт по корабостроене-Варна 1963-64 г. Старши научен сътрудник II степен в Научно-изследователския институт по икономика и организация на машиностроенето-София 1964-70 г. Старши научен сътрудник II степен в Националния учебен център-София 1970-90 г. Старши научен център I степен в НУЦ 1992 г Член на Българската социалдемократическата партия. Член на Националния комитет на БСДП. Член на Изпълнителното бюро на БСДП до 1995 г. Депутат в 7 Велико народно събрание (Парламентарен съюз на демократичните сили). Председател на Икономическата комисия в 7 ВНС. Председател на Националния статистически институт от 1991 г. Публикации: "Автоматизирана система за планиране на производствената програма" 1975 г.; "Проектиране структурата на управленския апарат" 1975 г.; "Матрично моделиране на производствено-финансовия план на машиностроителните предприятия". Хоби: алпинизъм.