Злати КОЛЕВ 


 
Заместник-министър на промишлеността юни 1996 - февруари 1997 г.