Димитър Петров ЛУДЖЕВ


 
р. 27 март 1950 г. в Бургас. Женен, има две дъщери. Завършил е специалност "Политикономия и социология" в Университета за национално и световно стопанство. Доктор на историческите науки. Старши научен сътрудник II степен в Института по история към Българска академия на науките. Член-основател на Клуба за гласност и преустройство 1988-89 г. Хоноруван преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Заместник-министър председател на Република България януари 1990 - ноември 1991 г. Министър на отбраната ноември 1991-май 1992 г. Член-основател и председател на Центъра за нова политика от 1993 г. Съпредседател на Съюз "Нов избор" от 1994 г. Депутат от Бургас в 7 Велико народно събрание (Парламентарен съюз на демократичните сили). Депутат от Ямбол в 36 Народно събрание (Парламентарна група на СДС, Парламентарна група Нов съюз за демокрация, Парламентарен съюз "Нов избор"). Съпредседател на ПСНИ в 36 НС.