Георги Владимиров ЛАМБОВ


 
р. 27 юли 1948 г. в София. Женен, има две деца. Завършил е Минно-геоложкия университет. Има дългогодишен стаж в Министерство на вътрешните работи. Началник управление "Терор и наркотици" в Централната служба за борба с организираната престъпност. През 1992 г. напуска ЦСБОП. Работи в инспектората на Министерство на вътрешните работи, а по-късно в консултантска фирма. Генерал-майор от ноември 1994 г. Главен секретар на МВР октомври 1994 - февруари 1997 г.