Иван Йотов ЛАЛОВ


р. 4 октомври 1938 г. в Ловеч. Неженен. Завършил е специалност "Физика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Специализирал е физика на твърдото тяло. Доктор на физическите науки. Професор по физика на електромагнитните явления в СУ "Св. Климент Охридски". Ректор на СУ "Св. Климент Охридски" от май 1993 г. Председател на Съвета на ректорите на висшите учебни заведения на Република България от 1993 г.