Стефан Петров ЛИЧЕВ


 
р. 9 януари 1949 г. в село Койнаре, община Червен бряг, Ловешка област. Женен, има син и дъщеря. Гимназия в Койнаре. завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1975 г. Юрисконсулт в Общинския народен съвет-Ямбол 1976-89 г. и в Общински народен съвет-Несебър 1989-90 г. Заместник-председател на Временния  на Ямбол 1991 г. Директор на Първа източна международна банка-клон Слънчев бряг 1992-94 г. Член на БЗНС от 1987 г. Председател на Координационния съвет на СДС в Ямбол 1990-91 г. Член на Управителния съвет на БЗНС "Никола Петков" и БЗНС от 1991 г. Член на Постоянното присъствие на БЗНС "Н.Петков" и на БЗНС 1991-95 г. и от септември 1996 г. Организационен секретар на БЗНС от октомври 1996 г. Депутат от Ямбол в 37 Народно събрание (Парламентарна група на Народния съюз-БЗНС, ДП). Заместник-председател на Комисията по земеделието и горите в 37 НС.