Александър Иванов МАРИНОВ


 
р. 12 май 1957 г. в София. Неженен. Френска езикова гимназия 1976 г. Завършил е специалност "Социология" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1982 г. Доктор на философските науки 1988 г. Научен сътрудник I степен Преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" 1982-86 г. Отговорен секретар на Института за пропаганда на марксизма-ленинизма 1986-90 г. Член на БСП 1986-януари 1997 г. Член на Столичния градски съвет на БСП 1990-96 г. Председател на Столичния градски съвет на БСП 1991-май 1996 г. Член на Висшия съвет на БСП 1990-96 г. Член на Председателството на Висшия съвет БСП 1990-91 г. Член на Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП 1994-96 г. Депутат от Благоевград в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Заместник-председател на ПССД в 36 НС. Депутат от София в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Заместник-председател на ПГДЛ в 37 НС 1995-юли 1996 г. Напуска ПГДЛ януари 1997 г. Член на делегацията на Народното събрание в Северноатлантическата асамблея. Публикации: "Личност-нововъведения-промяна" (съавтор) 1988 г. Хоби: тенис; стрелба; бойни изкуства; музика.