Асен Димитров МАНОВ


 
р. 2 май 1922 г. във Видин. Женен. Гимназия в София 1940 г. Завършил е специалност. "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1944 г. Допълнителен член-съдия в Софийски градски съд 1948-50 г. Заместник околийски съдия 1950-53 г. Юрисконсулт в Министерство на финансите 1953-68 г. Съдия във Върховния съд 1968-90 г. Председател на отделение във Върховния съд 1990-91 г. Заместник-председател на Върховния съд 1991 г. Председател на Конституционния съд от неговото конституиране в 1991 г. Избран от квотата на Върховния съд.